Координационният съвет на Клуба


Целта на Координационния съвет е да се повиши обществената информираност по въпросите за възстановяване на здравето на тялото, както и върху качеството на подобряване живота. Координационният съветът на Клуба съветва по различни въпроси, проследява тенденциите в подмладяващите и регенериращите продукти на пазара и прави информацията за нови продукти достъпни за хората.

Координационният съветът на Клуба "My Real Way" е отговорен за управлението и развитието на клубната общност. Той координира дейностите на клубовете в различните страни и помага да се изработят образователни програми за ранна превенция на стареенето и болестите. Координационният съвет е в процес на формиране. В момента, Координационния съвет се състои от:

1 . Oleg Laptev - председател на Съвета, директор на "REAL WAY", Литва - Белгия

2 . Sergii Ovsii - заместник-председател, ректор на Европейския институт за научни изследвания и образование, член на Европейската академия за естествени науки, доктор по Медицина и педагогика

3. Imre Edes - заместник-председател, директор на "ХАРМОНИЯ Бт '', Унгария, Будапеща

4. Audrius Bendikas - заместник-председател, директор на '' JAUSMA ", Литва, Каунас

5. Sigitas Teiserskis - член на Европейското научно дружество, лекар по нутрициология с 20-годишен опит (Литва)
 

Имате въпрос?

свържете се с нас