План за сътрудничество

План за сътрудничество през 2015-2016 между клона по регенеративна медицина и Нутрицитология на Европейското научно дружество и "MyRealWay" алианс
През 2015 г. Академичният съвет на отдела по регенеративна медицина и Нутрициология на ЕСС подкрепи инициативата на "MyRealWay" за въвеждане на нашите разработки в рамките на ЕС, имайки предвид тази дейност, като важен принос за укрепването и поддържането на човешкото здраве и удължаване на активното дълголетие. За да се постигнат целите, бе предложен план на сътрудничество. Всички публични и частни институции в рамките на ЕС, частни фирми, физически лица, чиито интереси и цели са подобни на нашите планове и програми, са поканени да се присъединят към инициативата.

1. Изготвяне на заявление и изследователски материали за Международната комисия за научни открития на Европейската академия за естествени науки, за да се кандидатства за статут "Изобретение" на "MyRealWay " многокомпонентни пептидни биорегулатори.
2. Изготвяне на публикации за международни списания за обявяване, оригиналността и особеностите – функционално значение и състав на многокомпонентните пептиди "MyRealWay" серия биорегулатори.

3. Изготвяне на Наръчник за лекари относно свойствата и приложението на „MyRealWay " многокомпонентни пептидни биорегулатори, за техните предимства ефективност и използването им, като средство за профилактика на заболяванията и възстановяване структурата на органите, и функционирането им в границите на физиологичната активност.

4. Подготовка и провеждане на семинари, лекции с експерти в областта на медицинските технологии, развитие и ефективно използване на средствата и методите за преждевременното стареене, превенция и корекция. Разработване на информационни и обучителни програми за практикуващи лекари, специалисти в областта на регенеративната медицина, нутрицитологията, заинтересовани в областта на технологиите за опазване на здравето и поддържане на възможностите за адаптация на многокомпонентни пептидни биорегулатори от серията "My Real Way".

5. Да участва в кръгли маси и научни събития на територията на ЕС, организирани от ESS и EANS за отчитане на ефективността на "My Real Way" серия многокомпонентни пептидни биорегулатори за превенция на здравето при здрави хора и интегрирани програми за подобряване и възстановяване на здравето.

6. Проектиране научно обосновани програми на комбинирано приложение "MyRealWay" продукти за мощен ефект върху временно загубени функции на органи и системи и програми за профилактика и възстановяване на преждевременното стареене.

7. Програми за здравеопазване при здрави хора с нарушени функции или заболявания, причинени от негативното въздействие на факторите на околната среда или професионалната дейност, с прилагане на многокомпонентни пептидни биорегулатори от серията "MyRealWay".

8. Проектиране на програми за възстановяване за спортисти и хора, активно ангажирани в спорта, чиито търсенето на хранителни вещества надвишава здравословното и балансирано хранене, поради високия разход на енергия на тялото, с прилагане на "MyRealWay" многокомпонентни пептидни биорегулатори

9. Разработване на интегрирани програми за възстановяване и рехабилитация с употреба на ниско молекулярните "MyRealWay" многокомпонентни пептидни биорегулатори и методи без медикаменти, използвани в различните страни на ЕС за хората, страдащи от хронични соматични заболявания. Методите са насочени към увеличаване на функционалните резерви на организма, компенсация на нарушените функции, вторичната профилактика на заболяванията и техните усложнения, възстановяване на намалените функции на труда.

10. Разработване на методи за самооценка на здравето в рамките на програмите за възстановяване с ниско молекулярните многокомпонентни пептидни биорегулатори от серията "MyRealWay".

Ние ще ви информираме за напредъка на програмата и завършените проекти в секция новини на нашия уебсайт и чрез бюлетини за регистрираните членове на клуба.
 

Имате въпрос?

свържете се с нас