Пептиди и пептидни комплекси за здравословен начин на живот

Съхраняване на младостта и творческата дейност, подобряване качеството на живот и удължаване на човешкия живот - това е основната стратегия на Международния алианс "MyRealWay". Ние създаваме иновативни продукти и предлагаме надежден и ефективен начин за активно дълголетие на всеки и на всички.
Международният алианс MyRealWay се състои от научни, изследователски организации, производствени и търговски фирми, медицински и уелнес центрове, обединени от една цел - развитие, производство, оценка на ефективността на прилагане, проектиране на комбинирани програми за профилактика на болестите и преждевременното стареене, както и продажбите на уникалните продукти за увеличаване на здравните ресурси и популяризиране на навременното възстановяване на тялото. Алиансът в момента е съставен от национални фирми от Германия, Белгия, Литва, Унгария, Великобритания.
Инициативата за създаването на Eвропейски клон по регенеративна медицина и Нутрициология на Европейското научно дружество (Хановер, Германия) е пример за членовете на клона за успешно международно сътрудничество. (Http://ewg-board.eu/wiederherstellung-nutriciology) За да се засилят, разширят и координират взаимоотношенията между специалистите на територията на Европейския съюз, е избран клон на Академичния съвет. Целта на Академичния съвет се състои в приноса му за подобряване на научната дейност в областта на рехабилитационна медицина и хранене, развитие на обществената осведоменост за нови ефективни продукти, програми за подобряване на здравето, технологии за увеличаване на здравните ресурси и стимулиране собствената защита на организма. Водещите учени на Европейската академия за естествени науки и Европейския клон по регенеративна медицина и Нутрициология са разработили серия от ново поколение продукти за предотвратяване и регенерация под търговската марка "My Real Way". Многокомпонентните пептидни биорегулатори "My Real Way" са уникални добавки, за изграждане на повишен резерв на жизнено важни биологично активни хранителни вещества за организма и елиминиране на техния недостиг.

Приоритетна цел на съюза е дейностите за обществено осведомяване да са насочени към обяснение необходимостта за профилактика на болестите и "преждевременно стареене”. Ние организираме образователни и информационни програми под формата на семинари, конференции, открити дискусии с водещи специалисти, експерти в рехабилитационна медицина и хранене. Основната идея на тези програми е да запознае населението с най-новите практически средства и нелекарствени технологии за подобряване на здравето и подмладяването.
Иницииран от европейските ни партньори, алиансът на международната общност за здраве и дълголетие "My Real Way" е създаден като информационна платформа за образователни програми. Той обединява лекари, учени и активни граждани, които се грижат за здравето си. Основният принцип на "My Real Way" алианс е отворената комуникационна система между всички членове.
 

Имате въпрос?

свържете се с нас